Έρευνα καταναλωτών για το κρέας στο Ηράκλειο

11 July 2014

Έρευνα καταναλωτών για το κρέας στο Ηράκλειο

Ειδική έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων του Νομού Ηρακλείου σε σχέση με το κρέας πρόκειται να διεξάγει το Τμήμα Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιμελητηρίου σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπωθεί η κατάσταση στην τοπική αγορά, να καταγραφεί ο ρόλος των παραδοσιακών κρεοπωλείων, να διερευνηθούν τυχόν αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και τα κριτήρια επιλογής τους, να παρουσιαστούν οι τρόποι προώθησης νέων προϊόντων, εκσυγχρονισμού των κρεοπωλείων και διασφάλισης της υγιεινής του κρέατος και ν’ αναλυθούν οι νέες τάσεις στην αγορά και οι τρόποι αντιμετώπισης του ανταγωνισμού από τα μεγάλα πολυκατάστημα.
Να σημειώσουμε ότι στις πρόσφατες εκλογές του Συνδέσμου πρόεδρος επανεξελέγη ο Θωμάς Φορτετσανάκης, β΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου.

11 July 2014
Banner
Banner