Έγκριση για 622 νέοι αγρότες στην Κρήτη στην κατηγορία υπομέτρο 6.1«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

07 September 2023

Έγκριση για 622 νέοι αγρότες στην Κρήτη στην κατηγορία υπομέτρο 6.1«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Related Articles

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν 662 αιτήσεις  νέων γεωργών που αντιστοιχούν σε 24.787.500 € (δημόσια δαπάνη). Συγκεκριμένα, τη στήριξη θα λάβουν 2.388 δικαιούχοι με ποσόν 91.895.000 € και 35 -εν δυνάμει- δικαιούχοι με  ποσό 1.297.500 €. Οι 35 δικαιούχοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Όλοι οι παραπάνω νέοι γεωργοί εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 4704/11.11.2021 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, μετά την αύξηση των πιστώσεων, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

«5η Επικαιροποίηση Αποτελέσματων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

Εδώ: https://meatnews.gr/wp-content/uploads/2023/09/5η-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΥ-6.1_ΚΡΗΤΗ.pdf

07 September 2023
Banner