Έγκριση γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού από την Ε.Ε.

07 July 2022

Έγκριση γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού από την Ε.Ε.

Related Articles

Η Επιτροπή ενέκρινε τη χρήση ενός νέου γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα. Η άδεια αυτή δεν αναφέρεται στην καλλιέργεια αυτού του καλαμποκιού στην Ε.Ε., αλλά μόνο στη χρήση του για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα.

Αυτός ο γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος έχει υποβληθεί σε αναλυτική και αυστηρή διαδικασία έγκρισης, η οποία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει εκδώσει ευνοϊκή επιστημονική αξιολόγηση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτός ο τύπος αραβόσιτου είναι εξίσου ασφαλής με τους συμβατικούς αντίστοιχους αραβόσιτους. Μετά από ψηφοφορίες στη μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (SCOPAFF) τα κράτη-μέλη δεν κατέληξαν σε ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά της έγκρισης αυτής.

Η άδεια ισχύει για δέκα χρόνια και όλα τα προϊόντα που λαμβάνονται από αυτόν τον ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός) θα υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες της Ε.Ε. για την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα.

Πηγή: pig333.com

07 July 2022
Banner