Άρση των απαγορεύσεων για τα ευρωπαϊκά βοοειδή από τις ΗΠΑ

04 November 2013

Μετά από 15 χρόνια η αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ αποφάσισε να ευθυγραμμίσει τους κανόνες που ισχύουν για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών με τους αντίστοιχους του παγκόσμιου οργανισμού για την Υγεία των ζώων. Έτσι δεν θα ισχύει πλέον η απαγόρευση εισαγωγής ευρωπαϊκών βοοειδών στις ΗΠΑ.
Η ανακοίνωση έγινε την 1η Νοεμβρίου από την Υπηρεσία Ελέγχων Υγιεινής Ζώων και φυτών του αμερικάνικου Υπουργείου Γεωργίας και οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 90 ημέρες μετά την επίσημη δημοσίευσή τους. Με την αλλαγή αυτή οι αρχές των ΗΠΑ προσδοκούν να ανοίξουν νέες αγορές και να αρθούν οι εναπομείναντες περιορισμοί για τα αμερικάνικα προϊόντα.

04 November 2013
Banner