Άνοιξε ο δρόμος για τα εφεδρικά αντιβιοτικά προς όφελος των ζώων

05 July 2022

Άνοιξε ο δρόμος για τα εφεδρικά αντιβιοτικά προς όφελος των ζώων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκτεταμένη χρήση εφεδρικών αντιβιοτικών, απορρίπτοντας την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Ο κατάλογος των μελλοντικών αντιμικροβιακών παραγόντων που θα προορίζονται για την ανθρώπινη ιατρική είναι ένα βήμα μπροστά στην εφαρμογή τους. Οι επικριτές της νομικής πράξης που βασίζεται σε συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) απέτυχαν με σύσταση αρνησικυρίας στην Ολομέλεια το περασμένο φθινόπωρο αλλά απέτυχαν και σε κάθε προσπάθεια να επαναφέρουν το θέμα.

Η Ομοσπονδιακή Ένωση Ασκούμενων Κτηνιάτρων έκανε λόγο για μια  καλή μέρα  για την υγεία των ζώων. Το Κοινοβούλιο ακολούθησε τη δοκιμασμένη, επιστημονικά ορθή διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα επιβεβαίωσε τη δική του ψήφο από το περασμένο φθινόπωρο. Η εκτελεστική πράξη καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμια πρωτοπόρο στον αγώνα κατά της αντοχής στα αντιβιοτικά και ταυτόχρονα διασφαλίζει τις απαραίτητες θεραπευτικές επιλογές για άρρωστα ζώα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης δρ Siegfried Moder.

Πηγή: euromeatnews.com

05 July 2022
Banner