Άμεσα μέτρα για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους ζητά ο ΣΕΚ

09 August 2021

Άμεσα μέτρα για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους ζητά ο ΣΕΚ

Υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση έστειλε σήμερα ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας επισημαίνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μεταξύ των υπόλοιπων πυρόπληκτων οι κτηνοτρόφοι στις περιοχές που καταστράφηκαν από τις τελευταίες πυρκαγιές.

Το υπόμνημα του ΣΕΚ

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ίσως δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κάποιος τις τεράστιες καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το τελευταίο δεκαπενθήµερο ιδιαίτερα σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, ∆υτική Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία κ.α,

Εκτός από τα πολύτιµα δάση, το οξυγόνο µας την οικολογική καταστροφή, τα σπίτια , πολλές επιχειρήσεις, τις περιουσίες χιλιάδων ανθρώπων, καταστράφηκαν καλλιέργειες, κύρια πολυετείς (ελιές, αµπέλια κ.λ.π), βοσκότοποι πολύτιµοι για την επιβίωση των ζώων µας, πολλές υποδοµές κτηνοτρόφων, και πολλά ζώα.

Τεράστιο πλήγµα δέχτηκε η µελισσοκοµία της χώρας µας µε καταστροφή χιλιάδων κυψελών µελισσών. Πέραν όµως αυτού χάθηκε πολύτιµη µελισσοκοµική χλωρίδα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Εύβοια καταστράφηκαν πευκοδάση τα οποία έδιναν τουλάχιστον το 60% του µελιού της χώρας.

Σίγουρα χρειάζεται η χώρα ένα νέο σχέδιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Στο σχεδιασµό αυτό πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη συµµετοχής και σχεδιασµένης κινητοποίησης µέσω των περιφερειών, των δήµων και ιδιαίτερα των κοινοτήτων αφού οι άνθρωποι που ζουν εκεί γνωρίζουν καλά τους χώρους και έχουν µηχανήµατα για την άµεση αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων όπως πυρκαγιές , σεισµοί κ.ά.

Επισηµαίνουµε ότι ο ΣΕΚ µε τις Οργανώσεις µέλη του διαρθρωµένες σε όλη τη χώρα είναι στη διάθεσή σας.

Όµως για την άµεση αντιµετώπιση των καταστροφών ζητάµε:

  • Να γίνει καταγραφή των ζηµιών που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι είτε σε κατοικίες, είτε στις κτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις, (ζώα , κτίρια, ζωοτροφές κ.λ.π). Εδώ να σηµειώσουµε ότι πολλοί στάβλοι που καήκαν δεν έχουν άδειες χωρίς ευθύνη των κτηνοτρόφων (το 80% των σταβλικών εγκαταστάσεων στη χώρα δεν έχουν άδειες) και πρέπει να συµπεριληφθούν στις αποζηµιώσεις. µε την προσκόµιση των µητρώων εκµετάλλευσης .

Το πιο άµεσο µέτρο από όλα πρέπει να είναι η αποστολή ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους που έχουν καταστραφεί και τα ζώα είναι νηστικά εδώ και 5 τουλάχιστον ηµέρες µε χρηµατοδότηση των περιφερειών και των δήµων όπως και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

  • Να υπάρξει γενναία αποζηµίωση για την αποκατάσταση των ζηµιών, να ανασταλούν οι υποχρεώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων προς ∆ηµόσιο, Τράπεζες, ΕΦΚΑ κ.λ.π,

∆ώστε τους την ελπίδα ότι µπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή πολύτιµων ζωικών προϊόντων παραµένοντας στην ύπαιθρο.

09 August 2021
Banner
Banner