Προστασία των Ελλήνων παραγωγών ζήτησε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ

16 February 2016

Προστασία των Ελλήνων παραγωγών ζήτησε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ

Υπό την Ολλανδική προεδρία συνεδρίασε στις 15 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.
Κατά τη συζήτηση του διεθνούς γεωργικού εμπορίου, ο γεν. γραμματέας έδωσε έμφαση στο ζήτημα της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και κυρίως της ΠΟΠ Φέτα, κατά τις διαπραγματεύσεις με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Κίνα. Υπενθύμισε στην Επιτροπή ότι έχει υποβληθεί από ελληνικής πλευράς συγκεκριμένη πρόταση για την περίπτωση του Καναδά, η οποία, χωρίς να υπονομεύει το σύνολο των αποτελεσμάτων της συμφωνίας, μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών. Επιπλέον, ζήτησε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κάλυψη των δαπανών των διοικητικών και δικαστικών ενεργειών που προκαλούνται από την ελλιπή προστασία των ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων στις αγορές τρίτων χωρών καθώς και τη δημιουργία συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, αποκλειστικά για την ανάδειξη της γνησιότητας των συγκεκριμένων ονομασιών σε στοχευμένες τρίτες χώρες, όπως π.χ. στην Κίνα.

Ο κ. Κασίμης τόνισε ότι οι δασμολογικές παραχωρήσεις σε ευαίσθητα προϊόντα μας, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαίων παραγωγών. Ανάμεσα στα άλλα, έκανε ιδιαίτερα κριτική αναφορά στην αύξηση των επιπλέον αδασμολόγητων εισαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας την απουσία ενός εξαντλητικού και ουσιαστικού διαλόγου πριν την λήψη της απόφασης.

Ο γενικός γραμματέας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κατάσταση των αγορών, επισήμανε την αναγκαιότητα ενός νέου σχεδιασμού ουσιαστικών μέτρων στήριξης για τη σταθεροποίηση των αγορών του γαλακτοκομικού τομέα και των οπωροκηπευτικών στη βάση του κόστους παραγωγής και των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων περιφερειών της Ένωσης. Υπογράμμισε τη σημαντικότητα της υποχρεωτικής αναγραφής της καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων, ως χρήσιμο εργαλείο για την πλήρη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές.

Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα του Συμβουλίου, σημειώθηκε:
• η ευρεία στήριξη του Συμβουλίου για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας σχετικά με την Ευζωία των ζώων, με την επισήμανση ότι δεν πρέπει να θιγεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα σε σχέση με τις τρίτες χώρες,
• ο στόχος της υιοθέτησης κοινών Συμπερασμάτων Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Υγείας τον Ιούνιο για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας,
• η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων και,
• η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας ώστε να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης της ευρωπαϊκής γεωργίας στο πλαίσιο των νέων και πιεστικών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει.

Τέλος, για την αλιεία, το Συμβούλιο στήριξε την αρχή και τους στόχους της πρότασης για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Ωστόσο οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στην κατεύθυνση της βελτίωσης και αποσαφήνισης του νομικού κειμένου και ειδικότερα των διατάξεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής.

16 February 2016
Banner