ΚΙΝΑΛ: Αδιαφάνεια και αλλοπρόσαλλοι χειρισμοί του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ερώτηση στη Βουλή

31 January 2022

ΚΙΝΑΛ: Αδιαφάνεια και αλλοπρόσαλλοι χειρισμοί του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ερώτηση στη Βουλή

Την έντονη αναστάτωση καλλιεργητών και κτηνοτρόφων εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές επιδοτήσεων του 2021 αναδεικνύουν με Ερώτηση στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής. Μιλούν μάλιστα για «τους αλλοπρόσαλλους χειρισμούς, την αδιαφάνεια και την ταλαιπωρία» των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές στην Ερώτηση:

α) Μεγάλος αριθμός παραγωγών παραμένουν απλήρωτοι,  γιατί την τελευταία στιγμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφάρμοσε αιφνιδιαστικά λανθασμένο τρόπο διασταύρωσης του ΑΤΑΚ των δηλούμενων αγροτεμαχίων κάνοντας αυθαίρετες παραδοχές. Έτσι π.χ ένα ενοποιημένο ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο παραγωγού, που ήλθε στην κατοχή του μετά από αγορά τριών επί μέρους γειτονικών αγροτεμαχίων, δεν πληρώνεται καθ’ ολοκληρία αδικαιολόγητα, γιατί ο εφαρμοζόμενα λανθασμένα έλεγχος του ΑΤΑΚ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το απορρίπτει στο σύνολό του. Χιλιάδες παραγωγοί εξ αυτού του λόγου είναι σε αβεβαιότητα,  αφού λίγες ημέρες πριν  τη λήξη της υποβολής των διοικητικών πράξεω,ν δεν υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία για το τί ενδεχόμενα χρειάζεται να διορθώσουν, εάν αυτό είναι εφικτό και κυρίως εάν αυτό είναι αρκετό, αφού τίποτα δεν εγγυάται ότι οι απρόβλεπτοι και λανθασμένοι χειρισμοί του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα συνεχίσουν να τους αιφνιδιάζουν.

β) Την 1η Δεκεμβρίου του 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάτω από την πίεση ανυπαρξίας ελέγχων, σε ότι αφορά τα πλασματικά ενοικιαστήρια που παρουσιαστήκαν από καταπατητές μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών βοσκότοπων, προέβη και πάλι σε άλλη μια  αυθαίρετη απαίτηση, ζητώντας υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια. Η αιφνίδια αυτή απαίτηση είναι μάλιστα ενάντια στη φορολογική νομοθεσία και έβαλε σε αναστάτωση και αυξημένο κόστος εκατοντάδες χιλιάδες μικρούς παραγωγούς. Η ανακοίνωση εκδόθηκε όταν  ήδη πολλοί παραγωγοί π.χ φθινοπωρινών σιτηρών είχαν υπογράψει για την  τρέχουσα περίοδο 2021-2022 τα σχετικά συμφωνητικά μίσθωσης. Αγνοήθηκε παντελώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ήδη υπήρχαν και πάρα πολλά μακροχρόνια έγκυρα χειρόγραφα συμφωνητικά μίσθωσης κατατεθειμένα τα προηγούμενα χρόνια από τους παραγωγούς στον Οργανισμό. Αποτέλεσμα ξαφνικά νέα κόστη για την σύνταξη νέων ενοικιαστήριων που ήδη είχαν συνταχθεί, άρνηση πολλών μικροϊδιοκτητών να προβούν στη σύνταξη νέου ηλεκτρονικού συμφωνητικού λόγω του  πλέον κόστους της αμοιβής λογιστή. Τα προβλήματα που ανέκυψαν οδηγούν σε  έλλειψη γης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων το 2022, αύξηση των ενοικίων εν μέσω κρίσης και αύξησης του κόστους παραγωγής τελικά. Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για λανθασμένο και χωρίς προετοιμασία χειρισμό που μόνο γραφειοκρατία και κόστος προσθέτει, αφήνοντας κυρίως μικροκαλλιεργητές και μικροϊδιοκτήτες έξω από την γεωργική παραγωγή οδηγώντας τους στην  εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας.

γ)Την 2α Δεκεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι «εν όψει του νεότερου διασταυρωτικού που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο 2021 για την χορήγηση της βασικής ενίσχυσης έτους υποβολής αιτήσεων 2021, θα πραγματοποιηθούν γεωχωρικοί διασταυρούμενοι έλεγχοι με την βάση της ανάρτησης του Κτηματολογίου (Νοέμβριος 2021) και την βάση του λειτουργούντος Κτηματολογίου (Οκτώβριος 2021), στις εγγραφές των οποίων καταγράφονται ως κύριοι, διάφοροι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου» ο οποίος όμως ποτέ δεν εφάρμοσε για χάρη των καταπατητών μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων που ζητούσαν εθνικό απόθεμα 2021. Αποτέλεσμα να κατανείμει τελικά σε μεγάλες καταπατημένες εκτάσεις δημόσιων και ιδιωτικών βοσκοτόπων εθνικό απόθεμα 2021, όταν μάλιστα αυτοί οι καταπατητές δεν είναι κτηνοτρόφοι, δεν έχουν ζώα, μεταφέροντας ενισχύσεις από τους παραγωγικούς κτηνοτρόφους σε άτομα που δεν έχουν καμία παραγωγική δραστηριότητα ούτε μάλιστα την ιδιότητα του ενεργού αγρότη που απαιτείται. Για την ικανοποίηση αυτών των αντιπαραγωγικών αιτημάτων με πλασματικά στοιχεία, μειώθηκαν τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης όλων των αγροτών κατά 2,5%.  Η απόφαση για τη μη χρήση του στοιχείων του κτηματολογίου για τον έλεγχο καταπατήσεων μεγάλων εκτάσεων δημόσιων και ιδιωτικών βοσκοτόπων θα έχει ως αποτέλεσμα για την ζώνη των βοσκοτόπων και νέα μείωση των ενισχύσεων για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους από 18,9 ευρώ το στρέμμα σε 16,8  με βάση το εθνικό στρατηγικό σχέδιο από το 2022. Αυτή η επί πλέον νέα κρυφή μείωση κατά 10% των ενισχύσεων των κτηνοτρόφων  από το 2022 τους έχει εξοργίσει. Όπως αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι με πολλές ανακοινώσεις τους αυτό αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεχίζει τη  μεταφορά πόρων, από αυτούς που τα βγάζουν πέρα δύσκολα με το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών και της ενέργειας, σε αυτούς που χρησιμοποιούν αδιαφανείς και αντιπαραγωγικές μεθοδεύσεις, όπως ό βοσκότοπος σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς ζώα. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για αδικαιολόγητη ενέργεια που μεγαλώνει την αγανάκτηση των κτηνοτρόφων.

Καταλήγοντας, οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό ΑΑ&Τ:

  • Με ποιο τρόπο θα  διορθωθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  τα σφάλματα των ελέγχων όσον αφορά το ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων ώστε να σταματήσει η ομηρία χιλιάδων παραγωγών από την μη καταβολή ενισχύσεων 2021 που δικαιούνται;
  • Με ποιο τρόπο θα διορθωθεί η εσφαλμένη απαίτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας για την υποβολή μόνο ηλεκτρονικών μισθωτηρίων που αυξάνει αδικαιολόγητα την ταλαιπωρία και το κόστος σε χιλιάδες μικροπαραγωγούς και μικροϊδιοκτήτες και τους οδηγεί εκτός γεωργικής παραγωγής?  
  • Με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ το Κτηματολόγιο για να ελεγχθούν οι καταπατήσεις μεγάλων εκτάσεων δημόσιων και ιδιωτικών βοσκοτόπων  για την κατανομή εθνικού αποθέματος και αντιπαραγωγικές δραστηριότητες που μεταφέρουν πόρους από τους πραγματικούς κτηνοτρόφους;
  • Ποιο το πλήθος των εκτάσεων που κατανεμήθηκαν ως δημόσια βοσκοτόπια για το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 873/55993/2015 ΚΥΑ και που εμπίπτουν στα  δεδομένα του κτηματολογίου σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας;
31 January 2022
Banner
Banner