Βουλγαρία: Κρούσματα αφρικανικής πανώλους πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα

03 February 2022

Βουλγαρία: Κρούσματα αφρικανικής πανώλους πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα

Πρωτογενής εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) σε κατοικίδιους χοίρους στην Βουλγαρία στην περιοχή Blagoevgrad, σε πολύ κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, εντοπίστηκε και κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 28 Ιανουαρίου. Αφορά σε μία οικόσιτη εκτροφή που αριθμεί πέντε (5) χοίρους.

Σε σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων) προς τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, αναφέρεται:

«Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της Χώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους ειδικότερα δε στις άμεσες ενέργειες τους όσον αφορά:

  • Την συγκρότηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού των Αγριόχοιρων που περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021).
  • Την εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών σύμφωνα με την εγκύκλιο 982/151995/09.06.2021 της υπηρεσίας μας.
  • Τον έλεγχο των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία του Παραρτήματος 4 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021).
  • Την εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε κατοικίδιους χοίρους σύμφωνα με την εγκύκλιο 1172/196069/23.07.2021 της υπηρεσίας μας και ειδικά στην «απαγορευμένη ζώνη 1».
  • Την εντατικοποίηση των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις του άρθρου 5 της ΥΑ 1102/182415/12.07.2021 σύμφωνα με την εγκύκλιο 1172/196069/23.07.2021 της υπηρεσίας μας με προτεραιότητα σε αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
  • Την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα σύμφωνα με την εγκύκλιο 458/50853/13.02.2020 της υπηρεσίας μας.

Ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας στις οποίες απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων» παρακαλούμε για την εντατικοποίηση των δράσεων από το εν λόγω προσωπικό στο πεδίο, με βάση το καθηκοντολόγιο τους όπως αποτυπώνεται στην εγκύκλιο της υπηρεσίες μας με αριθ. πρωτ. 2475/244750/30.09.2019 και για την αποστολή σε μηνιαία βάση προς το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων των Ημερολογίων Εργασίας του συννημένου υποδείγματος της παραπάνω εγκυκλίου (αποστολή στα email mkantere@mninagric.gr gkomitas@minagric.gr).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση».

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2022 είχαν κοινοποιηθεί, άλλες τέσσερις (4) δευτερογενείς εστίες ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία στις περιοχές Kardzhali (4 εστίες), Smolyan (1 εστία) και Blagoevgrad (1 εστία).  

03 February 2022
Banner
Banner