Από Δευτέρα σε κινητοποίηση διαρκείας οι Γεωτεχνικοί του Δημοσίου

03 November 2016

Από Δευτέρα σε κινητοποίηση διαρκείας οι Γεωτεχνικοί του Δημοσίου

Απεργία-αποχή διαρκείας από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου για εργασίες εκτός ωραρίου, Σάββατα, Κυριακές και αργίες, αποφάσισαν οι Γεωτεχνικοί του Δημοσίου. Τη σχετική απόφαση πήρε η Ομοσπονδία τους, η ΠΟΓΕΔΥ, σε εκτέλεση προηγηθείσας απόφασης Γενικής Συνέλευσης.

Οι Γεωτεχνικοί διαμαρτύρονται: για την αποδιοργάνωση και αποστελέχωση των υπηρεσιών γεωργίας στο ΥΠΑΑΤ και στις Περιφέρειες, για τον περιορισμό στις εκτός έδρας μετακινήσεις που τους καθιστά «υπαλλήλους γραφείου» με επιπτώσεις στην ποιότητα των παραγόμενων και εισαγόμενων φυτικών και ζωικών προϊόντων, αλλά και για τη μείωση κατά 40% στις αποδοχές τους.

Για την κήρυξη της απεργίας-αποχής διαρκείας, σύμφωνα με το τυπικό, η ΠΟΓΕΔΥ έστειλε εξώδικο στους υπουργούς Εσωτερικών, ΥΠΑΑΤ, Οικονομικών, Εργασίας, κοινοποιώντας το και στους Περιφερειάρχες και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Στο εξώδικο αναφέρει:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.), με υπομνήματα και παραστάσεις ενημέρωσε τα αρμόδια Υπουργεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γεωτεχνικοί, μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της, στην εκτέλεση των εργασιών τους και τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και στο εισόδημα των παραγωγών. Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. επισήμανε εγκαίρως και τεκμηριωμένα για :

  • Την αποδιοργάνωση και αποστελέχωση των υπηρεσιών γεωργίας στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις Αιρετές Περιφέρειες της χώρας και για τις επιπτώσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων γεωργίας, στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και στην ανάπτυξη της γεωργίας.

β.  Τη σημαντική μείωση στις οικονομικές αποδοχές μας κατά 40%.

γ.  Τον περιορισμό στις εκτός έδρας μετακινήσεις των Γεωτεχνικών (περιορισμός ημερών και αλλαγή προϋποθέσεων για εκτός έδρας μετακινήσεις) που στην ουσία ακυρώνει την επιστημονική τους παρουσία και προσφορά στον αγροτικό τομέα και τους καθιστά «υπαλλήλους γραφείου», με καταλυτικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιστημονική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και στη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων και εισαγόμενων φυτικών και ζωικών προϊόντων.

δ.  Η καθυστέρηση στην καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων καθώς και των αποζημιώσεων που πραγματοποιούνται εκτός κανονικού ωραρίου σε μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, Αργίες) καθιστούν την συνέχιση των ελέγχων αδύνατη.

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. είχε γνωστοποιήσει έγκαιρα στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προβλήματα αυτά και ζητούσε επιτακτικά την αναγκαιότητα επίλυσής τους. Οι επιπτώσεις στους ελέγχους των φυτικών και ζωικών προϊόντων στα σφαγεία και στα καταστήματα εμπορίας, των ψαριών στις ιχθυόσκαλες, στις εισαγωγές και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, θα βαρύνουν αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα κανένα αίτημά μας δεν έχει επιλυθεί και αυτό θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ομαλή, έγκαιρη και έγκυρη διεξαγωγή των ελέγχων και περικλείει σοβαρούς κινδύνους καταλογισμού ευθυνών για τα μέλη μας.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων) σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 26/05/2016 αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία - αποχή διαρκείας από εργασίες: Εκτός ωραρίου, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες από την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016».

03 November 2016
Banner
Banner